fbpx

Mindset, Mennesker og Metoder

Når du tager en projektuddannelse, så er det, du lærer metoder – uanset om det er diplomuddannelse i projektledelse, Prince 2, IPMA, PMP eller et andet certificeringsgivende kursus. Metoder og teknikker i form af værktøjer, flowdiagrammer, interessentanalyser, business cases osv.

Metoder er gode, praktiske og nødvendige for projektarbejde.

Men Mindset og Mennesker er mindst lige så vigtige. Dét er den ofte oversete faktor i projektuddannelse/-arbejde.

Og hvad mener jeg så med Mindset og Mennesker?

Mindset handler om den tilgang, som især projektlederen, men også projektmedarbejdere har, når de arbejder med projektet. Tror vi på, at det her kan lade sig gøre? Er vi begejstrede for de resultater, projektet vil skabe i virksomheden eller for kunden? Er vi en gruppe, som sammen skaber resultaterne, eller er vi en samling af konkurrerende enere?

På virksomhedsniveau kan virksomhedskulturen have en stor påvirkning af den enkelte medarbejders mindset. Derfor kan det være nødvendigt for ledelsen at arbejde med kulturen for at ændre medarbejdernes mindset, og derigennem forbedre virksomhedens projektarbejde.

Når man ansætter medarbejdere, er mindset en vigtig faktor i ansættelsen. For medarbejderes mindset påvirker ikke blot deres arbejde, men kan også påvirke den eksisterende virksomhedskultur.

Mennesker handler om evnen til at samarbejde, have empati og en god omgangstone med andre mennesker. Det er ekstremt vigtigt – især for projektlederen, hvis evne til kommunikation er altafgørende for et godt projektresultat.

Hvorfor tales der så ikke mere om Mindset og Mennesker under projektuddannelse og i projektarbejde?

Det handler nok især om, at det er nemmere at lære folk en metode, end det er at lære dem at ændre deres mindset, eller at få en person, der ikke er god til at ”stikke fingeren i jorden”, til at forstå, hvordan man gør det.

Svært, men ikke umuligt.

Vil du optimere din virksomheds projektarbejde?

Hvis du arbejder med at optimere din virksomheds projektarbejde, så er mit råd til dig, at du både holder øje med, om der er problemer med de metoder, I anvender, eller måden I anvender metoderne på; og ser efter, om der skulle være et problem i forhold til Mindset og Mennesker:

Har projektlederen det rette mindset? Hvordan er virksomhedskulturen? Har du bemandet projektet rigtigt? Kan projektgruppen inkl. projektlederen samarbejde indbyrdes, har de menneskeforståelse?

Det var info om den anden oversete faktor i projektarbejde, hvis du vil læse om den første oversete faktor, så kig i artiklens del 1.

/Else Kathrine Friis, ejer af Friis Solutions: Friis Solutions og Få styr på projekterne